Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

0774 3e9c 430
Reposted fromtransliteracja transliteracja viaEtien Etien
Chcę Cię zaczarować. Kochać się z Tobą tak, jakbym miał Cię ochronić i wyleczyć. Wdmuchać Ci do ust wieczność. Wiesz, to jest to coś w seksie, z czego zdaje sobie sprawę może jedna setna procenta osób - to jest tak, że chcę Cię mieć, chcę, żebyś miała nie i chcę, żebyśmy byli wspólnie święci - jakby ktoś nas zlutował w jeden stop.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
9795 bc48 430
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viaEtien Etien
5873 36d8 430
Reposted fromclerii clerii viaszydera szydera
4104 3cb9 430
Reposted fromitstoolate itstoolate viaszydera szydera
4321 4c7e 430
Reposted fromrebeca-jesrel rebeca-jesrel viaEtien Etien
9349 8a42 430
Reposted frompeper peper viasugarvenom sugarvenom
Gdy upadasz, to upadaj na plecy. Wtedy widzisz perspektywę i łatwiej Ci będzie wstać. 
— Nick Vujicic
Reposted fromlululemony lululemony viasugarvenom sugarvenom
To jest ogromna intymność dotykać cudzych włosów, gdy nie jest się opłacaną za to fryzjerką, prawda?
— Wiśniewski - "Grand"
Reposted frommy-little-world my-little-world viaszydera szydera
0960 fe74 430
Reposted fromsowrongitsrosie sowrongitsrosie viaszydera szydera
0169 e78f 430
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaszydera szydera
3451 79ec 430
Reposted fromooxx ooxx viaszydera szydera

February 18 2017

Zbiegi okoliczności nie istnieją. Na świecie są miliony ludzi i duchy dopilnują, żebyś większości z nich nigdy nie musiał spotykać. Ale z kilkoma osobami jesteś związany i duchy będą krzyżować wasze drogi, tak je plącząc, aż wreszcie się połączą.
— Jodi Picoult – "Jak z obrazka"
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaszydera szydera
Potrzeba mi podróży, odgłosów kolejowego dworca, zapachu pociągu, wrażeń, wrażeń, wrażeń.
— Rajstopy Hrabiny
Reposted fromsotired sotired viaszydera szydera
Zazdroszczę ci.
W każdej chwili
możesz odejść ode mnie.

A ja od siebie
nie mogę.
— Anna Świrszczyńska "ja ne mogę"
Reposted fromohwow ohwow viaszydera szydera
9160 fd90 430
Reposted fromglasswicc glasswicc viasugarvenom sugarvenom
0408 2ed7 430
Reposted fromAmericanlover Americanlover viasugarvenom sugarvenom
Żyjemy dłużej, ale mniej dokładnie i krótszymi zdaniami
— Wisława Szymborska
Reposted fromintotheblack intotheblack viasugarvenom sugarvenom
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl