Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

7035 9dc1 430
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaszydera szydera
4320 55d6 430
Reposted fromshakeme shakeme viaszydera szydera
3687 a58e 430
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaszydera szydera
Jeżeli nie podoba Ci się to, gdzie jesteś, zmień to. Nie jesteś drzewem.
— Jim Rohn
Reposted fromnezavisan nezavisan viaEtien Etien
- Masz ładne usta - mówi. - Nie mogę oderwać od nich wzroku.
- Powinieneś ich spróbować są całkiem smaczne.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
5010 2ea2 430
Reposted fromtosiaa tosiaa viapotrzask potrzask
1349 eacd 430
Tajemnica długowieczności z roku 1934.

March 20 2017

Musiała teraz nauczyć się następnej trudnej rzeczy: przebywania w towarzystwie mężczyzn ujmujących, choć "nieciekawych". Wiele kobiet, które kochają za bardzo, zna doskonale to uczucie: niby przyjemnie, ale "nudno". Bez fanfar, bicia dzwonów, eksplozji i gwiazdek z nieba. Kiedy nie dzieje się nic podniecającego, ogarnia je dziwna irytacja, skrępowanie i niechęć. Niemiły stan, któremu nadają miano "nudy". (...) nie umiała "się znaleźć" wobec kogoś sympatycznego, troskliwego i wyraźnie nią zainteresowanego. Potrafiła świetnie stawiać czoło wyzwaniom, zupełnie zaś nie potrafiła się radować po prostu obecnością mężczyzny. Jeśli nic nie skłaniało jej do wysiłków i manewrów, gubiła się w sytuacji. Nie mogła się wyluzować i odprężyć. Ponieważ nawykła do uniesień i cierpień, do walk kończących się zwycięstwem lub klęską, każdy układ pozbawiony tych istotnych elementów robił wrażenie mdłego, błahego, a zarazem jakby "wbrew naturze". Paradoksalnie, w kontaktach z mężczyznami zrównoważonymi, spolegliwymi, chętnymi doznawała więcej negatywnych emocji niż z którymkolwiek ze swych kapryśnych, opornych i nieodpowiedzialnych kochanków.
— Robin Norwood
Reposted byfreewaymyownsunriseduzedziecko
A w nocy, kiedy się o czymś myśli, wszystko jest takie ostre i jeszcze prawdziwsze jak za dnia.
— Marek Hłasko
Reposted frompiksele piksele vianivea nivea
6547 a409 430
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera

March 19 2017

8266 02ab 430
Reposted fromerial erial viaszydera szydera
Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna.
— Eckhart Tolle
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty

March 18 2017

cassianperalta:

my favorite thing in dramatic romances is when the couple that’s been separated and put through hell is reunited and instead of going for like this all-tongues makeout they hug as tightly as they can and i just love it when that happens

Reposted fromerial erial viaszydera szydera

casejackal:

i think people need to stop glorifying sassiness and bitterness and start promoting the idea of actually being fucking nice and civil to people who did nothing to you.

Reposted fromerial erial viaszydera szydera
8232 95b8 430
Reposted fromerial erial viaszydera szydera
Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— Wojciech Bartoszewski
Reposted fromtomowa tomowa viapotrzask potrzask
I teraz nie wiem co było prawdziwe.
— Czesław Miłosz
Reposted fromIriss Iriss viaszarakoszula szarakoszula
5854 2769 430
Reposted fromerial erial viaszydera szydera
7308 d0f0 430
i odległość
Reposted frompurplecarbonate purplecarbonate viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl