Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2017

życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viaiblameyou iblameyou

May 03 2017

Reposted fromciarka ciarka viaiblameyou iblameyou

May 01 2017

2957 8bf5 430
Reposted frommrcake47 mrcake47 viawonderwall wonderwall
5783 fc9c 430

April 27 2017

8674 593b 430
take a lover
Reposted fromstonerr stonerr viatwice twice

April 26 2017

Diabli wiedzą, czym to się skończy ale dobrze, że się zaczyna.

— A. Sapkowski
Reposted frombaeven baeven viawonderwall wonderwall
Ale wierz mi, Winston, rzeczywistość wcale nie jest czymś zewnętrznym. Rzeczywistość istnieje w umyśle ludzkim i nigdzie poza nim.
— George Orwell – Rok 1984
Reposted frompuella13 puella13 viacytaty cytaty
6120 4751 430
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viatwice twice

April 25 2017

4009 0750 430
Reposted frombarock barock viacytaty cytaty
4555 a4fb 430
Famous artwork in Europe
Reposted fromsommteck sommteck viaEtien Etien
2360 95c5 430
Reposted fromnikotyna nikotyna viaiblameyou iblameyou
Reposted fromtwice twice viapotrzask potrzask
Jak słyszę to smutne pierdolenie o odnajdywaniu samego siebie, o tym, żeby postawić siebie na pierwszym miejscu, mieć odwagę bycia szczęśliwym, to mi się robi niedobrze.
— S. Twardoch
Reposted fromrazemosobno razemosobno viaszarakoszula szarakoszula
5862 2a80 430
Reposted frompamietaj pamietaj viaszydera szydera
Chciałabym, żebyś zadzwonił kiedyś do mnie w nocy i rzucił krótkie ‘Czekam w samochodzie.’. Nikt nie wiedziałby, że wyszłam, że byłeś ze mną, że spędziliśmy tę noc poza obowiązującą, realną rzeczywistością. Pojechalibyśmy w te miejsca, które stały się kiedyś nasze, przesłuchalibyśmy wszystkie te piosenki, które nadal coś znaczą, a Ty przypomniałbyś mi dlaczego to właśnie Ciebie wtedy wybrałam.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtomowa tomowa viawonderwall wonderwall
7521 75f1
Mariusz Hermanowicz
Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viawonderwall wonderwall
5887 ba46 430
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viapotrzask potrzask
Pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i cudzą nikczemność. Wybierz sobie jakiś cel, jakikolwiek, i zacznij życie od nowa.
— B. Prus "Lalka"
Reposted fromretro-girl retro-girl via100suns 100suns
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianouilles nouilles
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl