Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2017

Jestem taka zmęczona. Tak cholernie zmęczona. Czasem myślę, że przez to zmęczenie chciałabym już umrzeć. 
— Alex Marwood - "Zabójca z sąsiedztwa"
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viacytaty cytaty
Wysłucham Cię. Zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze, ani składnie. Zrobię Ci kawę, albo miętę, albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham Cię. Pamiętaj.
— Freiya Asgard
(via cytatyvv)
Reposted fromczarnycukier czarnycukier via100suns 100suns
6488 7b58 430
Reposted frompanimruk panimruk via100suns 100suns

May 06 2017

0025 e5b3 430
dziś kocham cię świąteczniej niż zwykle, może dlatego, że to maj, ale maj bez ciebie to listopad.
— Jarosław Borszewicz
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viaiblameyou iblameyou

May 03 2017

Reposted fromciarka ciarka viaiblameyou iblameyou

May 01 2017

2957 8bf5 430
Reposted frommrcake47 mrcake47 viawonderwall wonderwall
5783 fc9c 430

April 27 2017

8674 593b 430
take a lover
Reposted fromstonerr stonerr viatwice twice

April 26 2017

Diabli wiedzą, czym to się skończy ale dobrze, że się zaczyna.

— A. Sapkowski
Reposted frombaeven baeven viawonderwall wonderwall
Ale wierz mi, Winston, rzeczywistość wcale nie jest czymś zewnętrznym. Rzeczywistość istnieje w umyśle ludzkim i nigdzie poza nim.
— George Orwell – Rok 1984
Reposted frompuella13 puella13 viacytaty cytaty
6120 4751 430
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viatwice twice

April 25 2017

4009 0750 430
Reposted frombarock barock viacytaty cytaty
4555 a4fb 430
Famous artwork in Europe
Reposted fromsommteck sommteck viaEtien Etien
2360 95c5 430
Reposted fromnikotyna nikotyna viaiblameyou iblameyou
Reposted fromtwice twice viapotrzask potrzask
Jak słyszę to smutne pierdolenie o odnajdywaniu samego siebie, o tym, żeby postawić siebie na pierwszym miejscu, mieć odwagę bycia szczęśliwym, to mi się robi niedobrze.
— S. Twardoch
Reposted fromrazemosobno razemosobno viaszarakoszula szarakoszula
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl