Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2017

9474 4171 430
Reposted fromkarahippie karahippie viaEtien Etien
3019 fbde 430
Reposted frompanopticumlc panopticumlc vianouilles nouilles
Sponsored post
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoe
Dlatego nie krępuj się nikim i kiedy zdaje Ci się, że coś może dać ci szczęście, chwytaj tę okazję i bądź szczęśliwy. Wiem z doświadczenia, że taka szansa przychodzi tylko ze dwa, trzy razy w życiu i jeżeli się ją przegapi, żałuje się potem do śmierci.
— "Norwegian Wood", Murakami
Reposted fromdraia draia vianouilles nouilles
0708 2b50 430
Reposted fromamatore amatore viaszarakoszula szarakoszula
3902 eadb 430
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabookart bookart
Największym motywatorem wcale nie są dobre książki czy przyjazny głos dochodzący zza pleców. Nie są nimi nagrody ani satysfakcja. Najistotniejszą motywacją powinien być cmentarz. Ta chwila, gdy uzmysławiasz sobie, że jeszcze masz czas wszystko zmienić, że jeszcze nic nie jest stracone, że jeszcze możesz się podnieść i zawalczyć. Wstawaj. Zainicjuj. Odważ się. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
8688 5039 430

23oct:

Columbia University, by Stanley Kubrick. (1948)

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viaiblameyou iblameyou

June 11 2017

9420 432f 430
Połowa zła na tym świecie wynika stąd, że ktoś chce się czuć ważnym.
— T.S. Eliot
Reposted fromsewinglover sewinglover viaszarakoszula szarakoszula

June 01 2017

Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
— Marek Hłasko – Sowa, córka piekarza
Reposted frompapiertiger papiertiger vianouilles nouilles
8702 6d5b 430
0884 ae5b 430
Reposted fromspitblaze spitblaze viainherownway inherownway
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera
Reposted fromfirewalkwithme firewalkwithme vianouilles nouilles

May 16 2017

1119 33b7 430
1138 f159 430
Reposted fromdrozdzi drozdzi viatout tout
Zapału nic nie ostudzi, bo nie grasz do połowy. Jesteś tą wersją exclusive, a ja chcę ją zdobyć.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
Myślę więc mnie nie ma. Nie istnieję. Jestem wytworem myśli. To nie jest tak, że myśl rodzi się we mnie. To myśl mnie stwarza oraz wywołuje iluzję istnienia.
— Zdzisław Beksiński
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...